Privacy Statement

Bij een bezoek aan deze website kan Huot Denspark gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om direct verkregen gegevens, gegevens die u bijvoorbeeld via het offerte vergelijkingsformulier of ergens anders op de website hebt ingevuld dan wel geupload, of om indirect verkregen gegevens. Indirect verkregen gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens betreffende de onderwerpen die u aanklikt en opzoekt. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Huot Denspark uw privacy.

Huot Denspark verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en website beheer. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Huot Denspark.  Indien u echter geen informatie met betrekking tot de diensten van Huot Denspark wenst te ontvangen kunt u dat op de hieronder aangegeven wijze aan ons laten weten. Deze informatie zal u dan vanzelfsprekend niet (meer) worden toegezonden.

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld en geanalyseerd. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen leiden bij het bezoek aan deze website.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Huot Denspark verzamelt en verwerkt enkel gegevens die zij nodig heeft dan wel noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle persoonsgegevens worden met toestemming van de eigenaar/persoon/gebruiker verkregen.

Uw naam is nodig om u te kunnen identificeren en te gebruiken in communicatie met u. Uw adresgegevens zijn van belang om u te kunnen bereiken, al dan niet schriftelijk. Ook m.b.t. leveranciers vragen hier om. Uw offertegegevens zijn van belang om te bepalen of Huot Denspark een lager tarief voor u kan hanteren. Een (werkend) e-mailadres wordt gevraagd zodat u op de hoogte gehouden kan worden over uw offerte aanvraag of bestelling. Een (werkend) telefoonnummer wordt gevraagd om contact met u op te kunnen nemen aangaande de afhandeling van uw offerte.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de leveranciers en logistieke dienstverleners, indien dit strikt noodzakelijk is voor het succesvol afronden van uw bestelling. Indien noodzakelijk zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting.

De door Huot Denspark verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

Op uw verzoek verstrekt Huot Denspark een overzicht van de gegevens die over u bij Huot Denspark bekend zijn. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar Huot Denspark. Desgewenst worden uw gegevens gewijzigd, aangevuld en/of verwijderd.

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Huot Denspark uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Huot Denspark Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@huotdenspark.nl

Huot Denspark behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geopend op vrijdag van 11.00 tot 16.00

Bel of mail voor een afspraak

Comments are closed.